Bioclean-2002 Mérnöki Kft.

5008 Szolnok Fazekas M. út 45.

Cégismertető

A BIOCLEAN-2002 Mérnöki Kft. az 1996-ban alakult BIOCLEAN Bt. jogutódjaként 2002-ben alakult meg. Cégünk fő profilja a mérnöki tervezési és szakértői jellegű munkák végzése, alapvetően környezetvédelmi területen.

Fő tervezői tevékenységi terület

Vízjogi engedélyezési és kiviteli tervek készítése, próbaüzem levezetése ivóvízkezelési, szennyvíztisztítási és speciális ipari szennyvíztisztítási szakterületeken. Ivóvíz művek és szennyvíztisztító telepek felülvizsgálata, intenzifikálás-technológiai korszerűsítés tervezése, energetikai és üzemköltség optimalizálás.

További gyakorolt tevékenységi területek

 • Elővizsgálati és Környezeti hatásvizsgálati dokumentációk készítése, környezetvédelmi engedély beszerzése,
 • Környezeti állapotértékelő dokumentációk készítése,
 • Üzemi kárelhárítási tervek készítése, felülvizsgálata,
 • Vízkutak védőidom kijelölési dokumentációinak elkészítése, vízbázis védelembe helyezési tervek készítése,
 • Monitoring kutak tervezése,
 • Üzemek csapadékvíz elvezetésének tervezése és meglévő rendszerek ellenőrzése, felülvizsgálata, vízjogi engedélyezési eljárás lefolytatása,
 • Vízjogi üzemelési engedélyek megújításának rendezése, fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása,
 • Üzemeltetési szabályok készítése,
 • Vízilétesítményekkel rendelkező üzemek szakmai-szakértői képviselete (pl.: víziközmű eladása, üzemeltetés átadása, szolgalmi jog biztosítás, vitás ügyekben szakmai képviselete, stb),
 • Független terv ellenőri feladatok ellátása (vízgépészet, vízellátás-csatornázás, ivóvíz és szennyvízkezelési technológiák,
 • Igazságügyi műszaki szakértői tevékenység fenti szakterületeken, műszaki szakértői szakvélemény készítés,

Zombori Ferenc
ügyvezető igazgató